Gyógy.info - fitt.info magazin

Sebastian Kneipp a wellness ideológia úttörője.
Gyógyító tevékenysége alapozta meg az öt pillérre támaszkodó Kneipp filozófiát. „Mindazzal, amire egészségünk megőrzéséhez szükségünk van, a természet bőségesen megajándékozott bennünket.”
/Sebastian Kneipp/

 

A C-vitamin (aszkorbinsav) hatásmechanizmusát az emberi szervezetben csak részben ismerjük, de funkciói közül ki kell emelni a sejt anyagcseréjében a redox funkciót, azaz azt a képességet, hogy hidrogén ionokat képes megkötni és felszabadítani, hogy a környezet változó oxidációs feltételei között biztosítsa az egyensúlyt.

 

Egyszerűnek tűnik a kérdés ugye, de ha bajunk van, már nem is olyan egyértelmű semmi. Vizsgáltassuk magunkat, vagy ne törődjünk semmivel? Sokan mondják a panaszkodóra és „orvosjáróra”, hogy hipochonder, vagy azt, hogy túl sokat foglalkozik magával. De mi történik, ha már túl késő lesz, ha nem jelentkezünk vizsgálatokra?

 

Egy szem pirula is veszélyes lehet.Mindannyian gyógyszert szedünk. Ki erre, ki arra. Ki többet, ki kevesebbet. Sokan kizárólag orvosi rendelvényre, de olyanok is vannak (egyre többen), akik csak úgy, mondhatni, divatból. A pirulák, kapszulák és szérumok olykor inkább kárt okoznak, a várt gyógyulás helyett.  

 

Megfigyelték, hogy a két agyféltekénk eltérően szabályozza immunrendszerünket: a bal agyfélteke serkentően hat az immunitása, a jobb pedig gátlólag. A depresszió, a szorongás, az állandó stressz a jobb agyfélteke aktivitását serkenti, mely az immunrendszert gyengíti. Ködös-esős időben nehezebb kilábalnod a betegségekből, illetve könnyebben megbetegszel, mint napfényes, szikrázó időben.

 

Hozzánk tar­to­zó je­len­ség, amely bel­ső egyen­sú­lyunk ki­bil­le­né­sét jel­zi. Ide­ges­ség­gel tölt el ben­nün­ket az, ami­kor nem úgy ala­kul­nak a dol­ga­ink, aho­gyan sze­ret­nénk. Nyug­ta­lan­ság vesz raj­tunk erőt, ami­kor a kö­rül­mé­nye­ink te­her­ként ne­he­zed­nek vál­lunk­ra, és stressz­ként él­jük meg a ránk vá­ró fel­ada­to­kat.

 

A láb­ra ál­lás, fo­ko­zó­dó ter­he­lést, ko­moly át­ren­de­ző­dést okoz a moz­gás­rend­szer­ben. A fej­lő­dés­sel együtt já­ró prob­lé­má­kat, a ko­mo­lyabb ba­jok meg­elő­zé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it ér­de­mes mé­lyeb­ben meg­is­mer­ni.

 

A szemszárazság olyan állapot, melynek különböző formái sok ember közérzetét keseríthetik meg: olyan, mintha homok lenne a szememben, gyakran ég a szemem, ilyen, és ehhez hasonló mondatokat hallunk a leggyakrabban. Mi okozza ezeket a panaszokat, és hogyan tudunk védekezni ellenük?

 

Megjelenésünk meghatározó eleme a haj. Lehetünk bármilyen gondosan kisminkelve, öltözzünk bár a legújabb divat szerint, ha hajunk gondozatlan, fürtjeink rendezetlenek, az összhatás csúfos kudarc. Hajunk állapotára, tisztaságára épp úgy figyelnünk kell, mint testünk ápoltságára, mert gondozása kevesebb problémával jár, mint hiánya.

 

Nyáron, a nagy fényben a pupilla összeszűkül, hogy kevesebb éles fény juthasson be a szembe, a szűk nyílás pedig élesíti látásunkat, "dioptriát pótol". Õsszel azonban elveszítve ezt a "természetes szemüveget" azonnal nyilvánvalóvá válik a szem hibája: sokszor csupán fél dioptria az eltérés, de ez már elegendő ahhoz, hogy szemünk hamarabb elfáradjon, megfájduljon a fejünk, stb.

 

37. oldal / 52