So­kan hisz­nek a cso­da­sze­rek­ben, mert rö­vid időn be­lül sze­ret­né­nek meg­sza­ba­dul­ni, az évek fo­lya­mán fel­sze­dett fö­lös­leg­től. De cso­dák nin­cse­nek, vi­szont cso­dás mód­sze­rek van­nak. Többezer éves kí­nai ta­pasz­ta­lat alap­ján bát­ran ál­lít­hat­juk, hogy az aku­punk­tú­ra min­den­fé­le ká­ros mel­lék­ha­tás­tól men­tes. A fo­gyást az egyen­sú­lyi ál­la­pot meg­te­rem­té­sé­vel éri el.

 

Sikeres fogyásod legnagyobb akadálya: TE   vagy. De ne keseredj el, mert a legtöbb hiba csupán típushiba, a világon rengetegen elkövetik. Most megtanulhatod felismerni, megelőzni és legyőzni: mindet. Nincs statisztikai kimutatásokra szükség ahhoz, hogy megállapítsd: a sikeres fogyókúrázók kb. 70 %-a azokból kerül ki, akik mozognak.

 

Csecsemőkorukban a (későbbi) kövér emberek segélykérő jelzéseit édesanyjuk mindenesetben táplálékkérésként értelmezte, és enni adott nekik. Emiatt e csecsemők nem tanulták meg megkülönböztetni belső szükségleteiket, érzéseiket, ezért felnőttként is éhségnek definiálják minden érzelmi élményüket - és esznek.

 

Kovács István, az erotikus szakma világhírű producere, akit a fél ország csak „Kovi”-ként ismer, újra figyelemreméltót alkotott. Ezúttal nem színészeinek adott instrukciókat, hanem saját magát „rendezte”. Tavaly ősszel elhatározta, hogy megszabadul felesleges kilóitól, és most - szinte pontosan egy évre rá - a belvárosi irodájában kérdeztem az akció sikeréről.

 

Az evési zavarokat csak az elmúlt 20 évben kezdte „komolyan venni” a hivatalos orvostudomány: noha a betegség történeti előzményei századokkal ezelőttről ismertek. Sajnos, napjainkban a testsúly elsősorban nem egészségügyi kérdés, inkább a médiák, a divatmagazinok által sugallt „elfogadott” testképhez való igazodás az, ami komoly diétára sarkall legtöbbünket. Az evési zavarok közül az anorexia nervosa és a bulímia a leggyakoribb. Ezekről beszélgettünk dr. Treuer Tamás pszichiáter főorvossal, pszichoterapeutával.

 

Ko­runk egyik leg­fon­to­sabb prob­lé­má­ja az el­hí­zás, ami a tár­sa­da­lom egy­re je­len­tő­sebb ré­te­gét érin­ti. Szin­te mi­den em­ber­nek van ki­sebb-na­gyobb súly­prob­lé­má­ja. Van, aki­nek a súly­fö­lös­le­ge csak esz­té­ti­kai, de van, aki­nek ez ko­moly egész­sé­gi prob­lé­mát je­lent.

 

Dr. Giller Myriam mosolygós, légiesen könnyed. Sugárzik róla, hogy megtalálta, amit az életben keresett. Boldog háromgyermekes édesanya, aki harmadik gyermekével huszonhét kilót hízott. Hogy hogyan sikerült visszanyernie régi alakját, és hogyan tud segíteni másoknak is a fogyásban? Akupunktúrával.

 

A legnevesebb fogyással foglalkozó szakemberek is lassan belátják: csak olyan kezelés lehet eredményes, amely az emberi szervezet működésével összhangban a kalória-bevitel, és ezáltal az alapanyagcsere lényeges csökkentése nélkül segít lebontani a felesleges zsírt úgy, hogy az elért testsúlycsökkenés a későbbiekben könnyen tartható is legyen.

 

3. oldal / 3